/


Resultaat

Werknemerskosten

2016

Voordeel alle aard

0,00

Verschuldigde belastingen (1)

0,00

Werkgeverskosten

Solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) (2)

0,00

Vennootschapsbelasting op verworpen uitgaven (3)

0,00

Kosten voor de werkgever

0,00