Grant Thornton Voordelen alle aard

Voordeel alle aard bedrijfswagen 2013

Bereken het voordeel alle aard dat op uw personenwagen zal worden toegepast voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014)
Voordeel Alle Aard 2016
  Voordeel Alle Aard 2015
  Voordeel Alle Aard 2014
  Voordeel Alle Aard 2012
 
Cataloguswaarde (incl. opties en BTW)    
CO2-uitstoot (g/km)
Jaar en maand van eerste inschrijving /
Persoonlijke bijdrage (jaarlijks)
Statuut sociale zekerheid Werknemer Zelfstandige
Brandstof Benzine
Diesel
Elektriciteit
LPG/Gas
 
 
2013

 
Werknemerskosten
Voordeel alle aard
Netto effect belastingen (1)
 

 

Werkgeverskosten
Solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) (2)
Vennootschapsbelasting op verworpen uitgaven  (3)
Kosten voor de werkgever
 

 
Voordeel Alle Aard 2016
  Voordeel Alle Aard 2015
  Voordeel Alle Aard 2014
  Voordeel Alle Aard 2012
 

Berekening VAA voor bedrijfswagens

Indien een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van zijn werknemer of bedrijfsleider, waarbij het voertuig ook voor persoonlijk gebruik mag gebruikt worden, ontstaat een belastbaar voordeel alle aard (VAA). Dit voordeel alle aard is aan bedrijfsvoorheffing onderworpen. De waarde van het voordeel wordt toegevoegd aan het bedrag van de bezoldigingen en onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Voordelen van alle aard zijn normaal gezien belastbaar voor hun werkelijke waarde. Voor bedrijfswagens wordt de waarde echter forfaitair vastgelegd.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen.
Sinds 1 mei 2012 wordt ook rekening gehouden met de ouderdom van de wagen. Na het eerste jaar wordt de cataloguswaarde jaarlijks met 6% verminderd (met een minimum van 70% van de oorspronkelijke waarde).
De cataloguswaarde is de nieuwprijs voor particulieren met inbegrip van de opties en werkelijk betaalde BTW. Kortingen worden niet in aanmerking genomen. Promotionele kortingen die opgenomen worden in de officiële prijslijsten voor particulieren mogen wel verrekend worden.Deze berekeningsmodule is gebaseerd op artikel 39 en artikel 47 van de wet van 28 december 2011 (Wet houdende diverse bepalingen) zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011 en vervolgens gewijzigd door de programmawet van 29 maart 2012.

Wij hebben al het mogelijke gedaan om deze informatie correct te implementeren in de berekeningsmodule. Evenwel kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of nalatigheid of voor de resultaten die bekomen worden bij de toepassing van deze applicatie. Het gebruik van deze module is op eigen verantwoordelijkheid en risico. De bekomen resultaten zijn louter ten informatieven titel.

(1) Marginale aanslagschijf van 53,50% na toepassing van vrijstelling woon-werkverkeer (380 € in 2013 - alleen van toepassing bij werknemers). De uiteindelijk verschuldigde belasting is afhankelijk van de werkelijke (gezins)situatie.
(2) Alleen van toepassing als de genieter onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid (werknemer).
(3) Maximumtarief van 33,99% toegepast.Français | English Disclaimer | Privacy Statement | © 2013 Grant Thornton Belgium - Alle rechten voorbehouden